дивиденти

Вие сте тук

За колко години назад може да се разпределят дивиденти

Според чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) всеки един съдружник в ООД разполага с правото да вземе участие при разпределението на печалбата.  Докато това дружество съществува, неговите...

Дивидентите от държавните дружества няма да компенсират изоставането в приходите в хазната

През предходните пет години постъпленията от дивиденти от държавните дружества са варирали в рамките на 140 - 420 млн. лв. На този фон рекордно ниско е нивото на отчетените 52.4 млн. лв....