Хоризонт 2020

Още една европейска програма за малки и средни предприятия в списъка за периода 2014-2020 г.

В списъка от оперативни програми, предвидени за изпълнение в периода 2014-2020 г., е добавена и тази за изпълнение на „Инициативата за малки и средни предприятия“. Това съобщава в решенията...