Инициатива за МСП

70 млн. евро и преференциални условия за финансиране на малкия и среден бизнес от Пощенска банка и ЕИФ

Благодарение на подписаното гаранционно споразумение между Пощенска банка и Европейският инвестиционен фонд за 70 млн. евро по оперативна програма „Инициатива за МСП“, малкият и среден...

България ще може да използва 102 млн. евро от фондовете на ЕС за подпомагане на малките предприятия

102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат на разположение на малките и средни предприятия в България, за да повишат те конкурентоспособността си чрез увеличаване на...

Още една оперативна програма с бюджет от 102 млн. евро ще подпомага малкия и среден бизнес в България

Със 102 млн. евро ще бъде подкрепен капацитетът на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации. Това предвижда проектът на...