парични обезщетения от ДОО

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са обнародвани

В брой 30 на Държавен вестник е обнародвано постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Пълният текст е...

Какви ще са размерите на осигуровките, обезщетенията и пенсиите според проектобюджета на ДОО за 2017 г.

Проектът за бюджета на ДОО, с който се регламентира как ще се осигуряваме през следващата година, какви ще са размерите на обезщетенията за безработица, временна неработоспособност, раждане...

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

Техническите и програмните изисквания към софтуера, който ще осигури електронния обмен на данни между осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО, са утвърдени и...