разходи за труд

5.1% повече струва един отработен час в края на 2018 г. в сравнение с предходната година

С 5.1% повече е струвал един отработен час през последните три месеца на 2018 г. в сравнение със същия период година по-рано. Това сочат предварителните данни на НСИ за разходите на...

С 11% повече са разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 г.

За един отработен час през второто тримесечие на 2017 г. работодателите плащат с 11% повече спрямо същия период на предходната година, сочат предварителните данни на НСИ. Според...

Ръст от почти 7 % в разходите за труд на работодателите през първото тримесечие на 2015 г.

Според предварителните данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на тази година работодателите в България са платили средно с 6,9 % повече за един отработен час в...

В края на 2014 г. работодателите са плащали с 3,1% повече за един отработен час

Предварителните данни на НСИ сочат, че през четвъртото тримесечие на 2014 г.  разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са се увеличили средно с 3.1% спрямо...