ваучери за храна

Ваучерите за храна – възможност за редуциране на разходите във фонд „Работна заплата”

Ваучерите за храна - какви възможности предоставя нормативната уредба за намаляване на разходите във фонд „Работна заплата”? В бързо променящата се и несигурна икономическа обстановка се...