Закон за насърчаване на заетостта - тема

МТСП с проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта

По-широк обхват и ефективност на политиката за осигуряване на заетост и адекватна нормативна уредба, осигуряваща адаптиране и реализиране на голям брой безработни лица от рисковите  групи  ...

Със Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани обществените отношения при насърчаването и запазването на заетостта; професионалното ориентиране и обучението на възрастни;...

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Предложеният законопроект е във връзка с направените от Европейската комисия заключения чрез Официално уведомително писмо № С (2014) 227 от 27. 01. 2014 г., за допуснато неизпълнение от...