административна тежест

Кое отнема най-много време и ресурс на бизнеса при плащането на данъци и осигуровки

Резултатите от проучването на БСК "Време за плащане на данъци", проведено в периода октомври - ноември 2015 г., очертават немалък брой затруднения, с които се сблъскват представителите на...