биткойн

Доходите на физически лица от сделки с биткойн се декларират пред НАП

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (...