Вие сте тук

Доходите на физически лица от сделки с биткойн се декларират пред НАП

Доходите на физически лица от сделки с биткойн се декларират пред НАП

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Образец на декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от рубрика "Документи за физически лица"

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или  на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по електронен път, подписана с електронен подпис.

Официалното становище на НАП относно декларирането на доходите от сделките с биткойн идва в момент, в който част от физическите лица вече са подали данъчните си декларации, по-малко от месец преди края на кампанията. Системата BitCoin е платежна интернет услуга с отворен код, чрез която се извършват финансови операции в партньорската мрежа (peer-to-peer). Сам по себе си биткойнът е закодирана цифрова поредица, която отговаря на определени математически условия, не подлежи на фалшификация и е непроследима. До момента официално доходите от биткойн не са били облагани с никакви данъци и такси, което на практика е считано за едно от големите предимства на алтернативното парично средство.


Източник: http://www.nap.bg