договор за франчайз

Договор за франчайз - особеностите накратко

Договорът за франчайз спада към т. нар. "ненаименовани договори", чието съдържание и форма на сключване не е изрично установено със законови норми, като за него важат общите правила за...