европроекти

Стартират нови процедури за финансово подпомагане на стартиращи и малки фирми

Няколко възможности за финансиране на стартиращи бизнеси и малки и средни компании бяха представени през последните дни, като сред тях е и стартиралата след дълго очакване процедура за...

Как ще кандидатстват фирмите по първата процедура от ОПИК 2014-2020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

С обществено обсъждане стартира първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   "Това е...

Ласло Бараняй представи дейността на Европейската инвестиционна банка в България за 2014 г.

На пресконференцията, на която е представена дейността на Европейската инвестиционна банка в България за 2014 г. и възможностите за бъдещо сътрудничество, заместник-министърът на финансите...