коригиращи декларации

Коригиращи данъчни декларации се подават до края на септември - напомняне от НАП

От НАП напомнят за възможността физическите и юридическите лица да отстранят грешки в своите данъчни декларации чрез подаване на коригираща декларация еднократно в срок до 30 септември....