Закон за задълженията и договорите

Договор за франчайз - особеностите накратко

Договорът за франчайз спада към т. нар. "ненаименовани договори", чието съдържание и форма на сключване не е изрично установено със законови норми, като за него важат общите правила за...

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договорите

Дружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) представляват граждански дружества, които са създадени посредством договор между 2 или повече на брой лица с оглед...