ЗДЗП

Нови образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП за 2015 г.

В рубриката Документи за изтегляне в интернет страницата на Националната агенция за приходите вече са достъпни новите образци на данъчните декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които са...