данък уикенд

Електронните данъчни декларации няма да са задължителни за физическите лица, фирмите ще декларират данъци само онлайн от 2018 г.

От пакета с промени в данъчното законодателство за 2017 г. ще отпадне задължителното подаване на данъчните декларации на физическите лица по електронен път.  Бизнесът получава година...

Анализ на промените в ЗКПО,обнародвани в ДВ,бр.75 на 27.09.2016г.

Наскоро правителството прие Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО),който беше обнародван в ДВ,бр75 от 27.09.2016г. Акцент в него е въвеждането на „нов” данък върху разходи,...

 ЗКПО относно облагането на разходите по личното ползване на фирмени активи

Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, регламентиращ въвеждането на нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени...

10% данък върху разходите по личното ползване на фирмени активи е приет на първо четене

Проектът за промени в Закона за корпоративното подоходно обалгане, с който се предлага въвеждането на нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени активи и...

Бюджетната комисия одобри 10% данък върху отчетените разходи по личното ползване на фирмени активи

Нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени активи и персонал от работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата,...

Ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за някои пътни превозни средства ще иска България от ЕК

Финансовият министър е упълномощен днес да подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на...

АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения и коментари по указанията за прилагане на „данък уикенд“

Бизнес и счетоводни организации официално адресираха до управляващите конкретни предложения за промени в указанието на НАП относно данъчното третиране на използването на стоки и услуги за...

Ограничения в приспадането на данъчен кредит за пътни превозни средства ще поиска България от ЕК

България ще изготви искане за дерогация до Европейската комисия, в което ще предложи да бъде ограничено правото за приспадане на данъчен кредит до 50 % за пътни превозни средства. Това...

НАП публикува разяснения относно деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Приходната агенция публикува в интернет страницата си разяснения относно възможните варианти за приспадане на данъчен кредит за използвани и за лични нужди стоки, включени в стопанските...

Бизнес и счетоводни организации с общи искания за промени в нормативната уредба, засягаща "данък уикенд"

В обща декларация представителите на бизнеса в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ и съсловните организации на счетоводители и одитори отправиха искане към управляващите за спешна среща, на...

ДДС за ползваните за лични нужди служебни активи трябва да бъде деклариран до 14 февруари

Регистрираните по ДДС фирми ще трябва да декларират пред НАП до 14 февруари данъка за ползваните за лични нужди служебни активи. Това трябва да се случи с подаването на месечната справка-...

Утежнение или облекчение са последните промени в ЗДДС, касаещи „данък уикенд“

В края на 2015 г. се вдигна твърде много шум за т.нар. „данък уикенд“.  Депутатите се обединиха около становището, че този данък значително натоварва и утежнява бизнеса и се отрекоха от...