микрофинансиране

5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са достъпни за бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР

Договорените с Европейския инвестиционен фонд 5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са усвоени и достъпни за микропредприятията в България, съобщават от...

Нова инициатива за индиректно микрофинансиране на Българската банка за развитие с подкрепата на ЕИФ

Предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро предвижда нова инициатива за индиректно микрофинансиране на ББР. Програмата ще се осъществява чрез...