Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

Нови 16 професии в НКПД и актуализирана версия на програмен продукт "Трудови договори" от началото на 2017 г.

Със заповед на социалния министър са добавени нови 16 професии към Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). От 1 януари НКДП е допълнена с нови длъжности, 5 от които са...