Вие сте тук

Нови 16 професии в НКПД и актуализирана версия на програмен продукт "Трудови договори" от началото на 2017 г.

Нови 16 професии в НКПД и актуализирана версия на програмен продукт "Трудови договори" от началото на 2017 г.

Със заповед на социалния министър са добавени нови 16 професии към Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).

От 1 януари НКДП е допълнена с нови длъжности, 5 от които са във връзка с изменения и допълнения на Класификатора на длъжностите в администрацията, приети с нормативни актове на Министерския съвет. Добавени са: ръководител на специализирано звено за разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор,   ИТ проекти; инженер, държавен служител; инспектор в служба „Военна информация“.

Девет са новите длъжности, свързани с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование: учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап.

Последните две нови професии в списъка са лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване.

Днес НАП публикува в интернет страницата си и обновения програмен продукт „Трудови договори” за 2017 г. с включена НКПД, в сила от 1 януари.

Актуализираната версия заедно с ръководството за инсталация и ползване могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу: