Наредба № Н-8

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което обобщава новите моменти в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от...

Промени в Наредба № Н-8

В бр.9 на Държавен вестник от 29.01.2019 г. са обнародвани изменения и допъления в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от...

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува в интернет страницата си Становище 20-00-27 от 06.02.2018 относно промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване...

Промени в Наредба № Н-8 са обнародвани в Държавен вестник

В бр.7 на Държавен вестник са обнародвани промени в  Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за...

НАП обощава в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което са обобщени и онагледени с примери промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и...

проект за промени в Наредба № Н-8

Проект за промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както...

Допълненията в Наредба № Н-8

С обнародваната в брой 38 на Държавен вестник Наредба за допълнение на Наредба № Н-8 се регламентира срокът, в който пенсионноосигурителните дружества подават в НАП декларация образец № 3 с...

промени в Наредба № Н-8

В ДВ, бр. 2 от 08. 01. 2015 г. са обнародвани промени в Наредба № Н-8, в сила от 01. 01. 2016 г. Измененията са във връзка със синхронизирането на нормативния документ с новостите в...

Становище относно промените в Наредба № Н-8 е публикувано в сайта на НАП

Приходната агенция публикува становище във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8, обнародвани официално в Държавен вестник, бр. 60 от 7 август 2015 г.  Промените в нормативния...

Промени в Наредба № Н-8 и Наредба № Н-18, влизащи в сила от 20.02.2015 г.

В брой 14 на Държавен вестник от дата 20.02.2015 г. са публикувани изменения и допълнения на два нормативни документа - Наредба № Н-8 и Наредба № Н-18.  Наредба за изменение на Наредба № Н-...

Становище относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 , влизащи в сила от 01.01.2015 г.

Становището на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и...