предприятия без дейност

БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г.

Работодателските организации алармират за разминаване в нормативната уредба относно мярката, облекчаваща предбриятията без дейност чрез отпадане на задължението да публикуват годишни...

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност за 2017 г.

Всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за нея са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, трябва да...