СУПТО

Ново удължаване на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

Още 6 месеца отсрочка ще получат лицата, използващи СУПТО, за да приведат дейността си по управление на продажбите в съответствие с нормативните изисквания на Наредба Н-18.  * Публикацията...

Актуализирана е рубриката "Касови апарати, електронни търговци, СУПТО" в сайта на НАП

От приходната агенция информират за нови документи, добавени в рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ в интернет страницата на НАП.  Актуализираните към 02.09.2019 г. ...

Търговците, използващи СУПТО, ще получат 7 месеца отсрочка за регистриране на касовите апарати

След като на 19.02.2019 г. финансовият министър обяви, че срокът за изпълнение на разпоредбите на Наредба Н-18 за регистриране на касовите апарати ще бъде удължен до 30 септември за...