Вие сте тук

Извънреден труд – допустими часове на полагане

Извънреден труд – допустими часове на полагане

Какво е извънреден труд?

Съгласно чл. 143, ал. 1 от КТ - извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

Характеристиките, които го отличават от останалия полаган труд, са:

 1. Полага се извън регламентиваното за конкретния служител  или работник работно време;
 2. Полага се след предварително писмено разпореждане от страна на работодателя - заповед за полагане на извънреден труд;
 3. Или се полага с мълчаливото съгласие на работодателя или прекия ръководител.

Кога е допустимо помагането на извънреден труд?

Случаите, в които извънредният труд е допустим, са регламентирани в чл. 144 от Кодекса на труда:

 1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
 2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
 3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
 4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
 5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
 6. за извършване на усилена сезонна работа.

Какви са максимално допустимите времеви граници за полагане на извънреден труд за един работник или служител?

 1. За 1 календарна година – 150 часа;
 2. За 1 календарен месец – 30 часа (30 часа дневен или 20 часа нощен труд);
 3. За 1 календарна седмица – 6 часа дневен или 4 часа нощен труд.

За два последователни работни дни максимално допустимите часове  са 3 часа дневен или 2 часа нощен труд.

Често срещано в практиката объркване е свързано с работа в събота. Издава се заповед за полагане на извънреден труд – 8 часа. По закон обаче са допустими само 6 часа седмично.

Повече по темата, както и кои лица могат да полагат извънреден труд, вижте тук >>