авансов данък

Срокът за деклариране на дължими данъци за второто тримесечие на 2016 г. изтича в края на юли

От приходната агенция напомниха за задължението да бъдат декларирани дължимите данъци за второто тримесечие на 2016 г. съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.  До 31 юли (следващ работен ден: 01.08...

Изтича срокът за деклариране на дължимите данъци за първото тримесечие на 2016 г.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) трябва да бъде подадена до 3 май. От приходната агенция напомнят за това задължение на...

Декларациите за последното тримесечие на 2015 г. при удържан авансов данък се подават до 1 февруари

От НАП напомнят на всички фирми и самоосигуряващи се лица, които изплащат доходи извън тези по трудов договор или наем и удържат авансов данък, че са задължени да подадат декларация по чл....

Удържането на авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г. е при изрично заявено желание

От приходната агенция напомнят, че след промените в ЗДДФЛ, влизащи в сила в началото на 2015 г., за да бъде удържан авансов данък на физическите лица за четвъртото тримесечие на годината,...

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данък

Доходите от наем подлежат на облагане с авансов данък. Кой е задължен да внесе авансовия данък когато наемодателят, който получава дохода, е физическо лице?  Задължението за удържане на...

До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими...