европейски програми

Европейски програми за финансиране наемането на служители

През 2014 година Агенцията по заетостта стартира своите оперативни програми за Развитие на човешките ресурси, част от които, казано просто, са за субсидиране  наемането на служители. Идеята...

Нови работни места и подобряването на условията на труд във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД по Проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01

На 24.11.2016 г. от 11,30 часа в пресцентъра на БТА се проведе пресконференция на фирма "Хазарос Четинян" ЕООД във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01 „Създаване на...

ББР с нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки

Българската банка за развитие ще сподея с търговските банки до 50 % от риска по отпускане на кредити на бизнес потребители съгласно нова инициатива, целяща осигуряване на съвместен ресурс...

Програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година вече са одобрени от ЕК

С решението на Европейската комисия днес за приемане на оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година страната ни ще има възможност да усвои още 2,...

Ситибанк ще подкрепя бизнеса в България чрез съфинансиране на проекти по европейски програми

Подкрепа за бизнеса в България и съфинансиране на проекти по европрограми предвиждат плановете на Ситибанк за разширяване на дейността в България.  На среща на министъра на икономиката...