Търговска Банка Д АД

Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и се придържа към най-добрите международни практики.  Банката предлага широк спектър от продукти на физически лица и на компании, опериращи в различни икономически сектори и е специализирана при консултации и подкрепа на търговските операции по внос и износ между Турция и България.

Адрес: гр.София 1606, бул.Генерал Тотлебен № 8

Телефон: +359 2 935 7171; 464 1171

Факс: +359 2 989 4848

e-mail: dbank@dbank.bg

www.dbank.bg