Централна кооперативна банка АД

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Банката предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. ЦКБ АД има лицензия да извършва дейност като инвестиционен посредник на българския капиталов пазар. Банката разполага с общо 266 клона и офиси в страната и чужбина, които са обект на непрекъсната оптимизация с цел максимална ефективност.

Адерс: гр.София 1113, бул. Цариградско шосе № 87

Телефон: +359 2 926 62 66

Факс: +359 2 980 4386

e-mail: office@ccbank.bg

www.ccbank.bg