Юробанк България АД

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, е водеща универсална банка с над 20 успешни години на българския пазар. Банката предлагаща широка гама от банкови услуги: различни видове сметки и депозити; потребителски заеми, ипотечни заеми; специални продукти за финансиране на малки и средни предприятия и предприемачи; корпоративни кредити; взаимни фондове; инвестиции и парично управление; сделки с валута; кредитни и дебитни карти; банкови гаранции и акредитиви; търговия с ценни книжа и дейности по търговско финансиране.

Адрес: гр.София 1766, ул. Околовръстен път № 260

Телефон: +359 2 8166 000

Факс: +359 2 988 81 10

e-mail: main@postbank.bginfo@e-postbank.bg - Интернет банкиране "e-Postbank"

postbank.bg