Наредба № 5 от 2002 г за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Становище на НАП във връзка с промените в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

След като в бр.17/26.02.2021 г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл....

Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28.02.2021 г. 

Нова спецификация на файловете за подаване на данни в НАП с Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 на  Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и...

Промени в Наредба № 5

В бр. 12/08.02.2019 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Наредба № 5 от 2002 г, регламентираща данните, които се съдържат в уведомлението за сключените, променени и прекратени...

Работодателите трябва да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.

С промените в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, влизащи в сила от 01.04.2017 г., за...

Нови регламенти относно уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Промени в Наредба № 5 на МТСП, регламентираща съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, е обнародвана в Държавен вестник, бр.23 от 17.03.2017 г...