Вие сте тук

Нови спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28.02.2021 г.

НАП публикува нови спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28.02.2021 г. 

Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28.02.2021 г. 

Нова спецификация на файловете за подаване на данни в НАП с Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 на  Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е публикувана в интернет страницата на НАП. Спецификацията е в сила след 28 февруари 2021 г. 

Съгласно инструкциите в документа (може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу) един файл трябва да съдържа данни само за един работодател.

Източник: НАП