Вие сте тук

Бъдещето на Агенция по вписванията - структурни промени и засилване на функциите

Бъдещето на Агенция по вписванията - структурни промени и засилване на функциите

Агенцията по вписванията няма да бъде закрита. В официално прессъобщение е отхвърлено твърдението, лансирано в отделни медии, че Министерството на правосъдието непрозрачно работи в посока на закриване на Агенцията по вписванията.

Във връзка със значителните ограничения в бюджета за 2015 г. и наложителната оптимизация на цялостната структура на министерството и на звената към него са обсъждани различни модели за решаване на проблема, включително и за преобразуване на Агенцията по вписване в главна дирекция към Министерство на правосъдието, но този вариант е бил отхвърлен, обясняват от пресцентъра на МП. Като доказателство е посочено приетото вчера от Министерския съвет окончателното решение за промени в Устройствения правилник на Агенция по вписванията, които предвиждат минимални съкращения в агенцията, но същевременно засилване на нейните функции. Като индикация за такава тенденция от правосъдното министерство посочват и публикувания също вчера за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за кадастъра  и имотния регистър,  който предвижда ускоряване на процеса към преминаване към имотни партиди. В съобщението се посочва още, че се работи и по промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се предвижда АВ да поеме и регистъра на тези юридически лица.

 „Нямаме никакво намерение за закриване или преобразуване на Агенцията по вписванията, а само да я развиваме и надграждаме“. Това заяви за пореден път министърът на правосъдието Христо Иванов след заседанието на Министерския съвет вчера.

Промените в Устройствения правилник на Агенцията ще решават проблеми в дейността и организационната структура като липса на ясно разграничаване на функциите, свързани с методическите указания и с координацията; липса на звено, което да извършва анализи по същество на дейностите по регистърните производства; непълноти при формулирането на функциите на част от звената, недостатъчно ефективно разпределение на функциите между различните управленски нива и др.

"Очаква се промените да доведат до уеднаквяване на практиките по прилагане на законодателството за поддържането на регистрите, подобряване на координацията и субординацията в Агенцията, ясно разпределение на функциите и отговорностите, подобряване на работните процеси и в крайна сметка - подобряване на услугите, които предоставя Агенцията.", се казва още в официалното съобщение, публикувано в сайта на Министерство на правосъдието.

Проектът предвижда реорганизирането на Главна дирекция „Регистри“ в специализираната администрация на Агенция по вписванията, като териториалните поделения се намаляват от 12 на 6 чрез сливане и премахване на отделни излишни бройки. Намалява се и общата численост на служителите с 5% - от 552 на 524 щатни бройки. Това са част от мерките за оптимизиране на разходите за персонала през 2015 г.  

По думите на министъра на правосъдието Христо Иванов:

С тези промени се цели оптимизация на управленските нива, но това по никакъв начин няма да се отрази на точките, в които гражданите имат достъп, нито на броя лица, които работят грубо казано „на гише”, тоест ефективният физически достъп на гражданите до подразделенията на Агенцията, така наречените „фронт офиси” .

Оптимизирането на административната йерархия не се очаква да има някакво отражение нито върху достъпа, нито върху ефективността на оказваните услуги, уточнява министър Иванов.


Източник: Министерство на правосъдието