Агенция по вписванията

Какво трябва да знаят юридическите лица с нестопанска цел относно пререгистрацията си в Агенция по вписванията

За юридическите лица с нестопанска цел в България от 1 януари 2018 г. е в сила задължението да се пререгистрират в Агенцията по вписванията. В интервю за в.Строител Зорница Даскалова,...

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондации

В брой 74 на Държавен вестник от 2016 е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. С последните изменения са предвидени промени в начина за...

ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

БСК е подала жалба във ВАС срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. От Българската стопанска камара обявиха стартирането на серия от съдебни искове срещу...

Бъдещето на Агенция по вписванията - структурни промени и засилване на функциите

Агенцията по вписванията няма да бъде закрита. В официално прессъобщение е отхвърлено твърдението, лансирано в отделни медии, че Министерството на правосъдието непрозрачно работи в посока...

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване

От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския...