Вие сте тук

НАП проверява касова и стокова наличност

5

Сега през 2023 г. Националната агенция за приходите отново проверява десетки хиляди дружества заради високи касови и стокови наличности. 

Проверката се извършва на база на годишните финансови отчети за 2021 г. за фирми с наличности за над 100 000 лева. Но проверката обхваща периода от началото на 2021 г. до май, юни 2023 г.
В Исканията си НАП проверява: 

  • наличните средства и движението им в каса;
  • движението на парични средства в банковите сметки;
  • заприхождаването, изписването и наличността на стоки и материални запаси. Тук се изисква посочване на обектите, където се съхраняват материалните запаси.

Във връзка с горната информация се изискват оборотни ведомости за периода, отчети от касовите апарати, вида на дейността, търговските обекти и т.н.

Ако касовата и стокова наличност продължава да е нелогично висока към проверката инспекторите по приходите ще пристъпват към проверки на място с опис на наличните парични средства и стоки.