Вие сте тук

НАП: Доходите от продажби в интернет се декларират до 3 май 2022 г.

Имейл напомняне до физическите лица, задължени да обявят доходите си от продажби в интернет в ГДД, ще изпращат от приходната агенция. Срокът за деклариране изтича на на 3 май 2022 г.

Деклариране на доходи от продажби в интернет.

С имейли НАП ще напомня на лицата, които все още не са декларирали доходите си от 2021 г. и са получили такива от продажби в интернет, че трябва да включат и тези суми в годишната си данъчна декларация. От приходна та агенция уточняват, че в предварително попълнените декларации, достъпни с персонален идентификационен код или електронен подпис в Портала за електронни услуги, е отразена информацията за получените от физическите лица суми от наложен платеж през 2021 г., подадени от куриерските фирми. За да са сигурни, че вписаните във формуляра суми не включват получени приходи от продажба на лична вещ или при връщане на стока, задължените лица трябва внимателно да проверят данните и при констатирани грешки, да ги коригират.

В съобщението си за предстоящото изпращане на напомнящи имейли от НАП предоставят и няколко полезни разяснения относно обхвата на разпоредбата за деклариране на доходи от продажби в интернет, както и кои са приложенията от ГДД, които задължените лица подават в зависимост от това дали са извършвали онлайн търговска дейност с цел печалба в качеството си на нерегистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон физически лица (подават Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ), като земеделски стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност (декларират доходите си с Приложение № 3) или са продавали в интернет произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети (подават Приложение № 5).

От Агенцията по приходите припомнят също, че срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2021 г. за тези физически лица изтича на 3 май 2022 г. На разположение са и два информационни ресурса - видео в YouTube канала на НАП с пояснения относно това кои доходи от търговия в интернет се облагат и специална страница в сайта на институцията, отговаряща на редица въпроси във връзка с облагането на този тип продажби.

Източник: НАП


Ако извършвате дейност, която може да се определи като търговия и обмисляте регистрация на фирма, потърсете съдействието на експерти ТУК.