Вие сте тук

Указание НФ-5/28.07.2014 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми

Указание НФ-5/28.07.2014 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми

Публикувано е Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по ОП.

Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 е публикувано в интернет страницата на НАП в рубрика Становища, указания, наръчници. 

Пълния текст на указанието можете да изтеглите тук: http://www.nap.bg/news?id=1851


Източник: http://www.nap.bg