ДДС

Два законопроекта предлагат удължаване на срока за ДДС ставка от 9% за за ресторанти, хотели, книги и бебешки стоки

Законодателните инициативи са на представители на ГЕРБ и ИТН. Двата законопроекта са внесени за гласуване на 22.12.2021 г.. За да продължи да се прилага намалената данъчна ставка от 9 % и...

Новите ДДС правила при дистанционни продажби влизат в сила от 1 юли 2021 г.

От приходната агенция припомнят на търговците, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби, че от 1 юли ще могат чрез портала за е-услуги на НАП дa ce peгиcтpиpaт по новите специални режими за облагане с...

НАП обобщава новите правила относно ДДС при електронна търговия в ЕС от 1 юли 2021 г.

От приходната агенция публикуваха в прессъобщение обобщена информация относно новия ред за регистриране, деклариране и плащане на ДДС при онлайн търговия в ЕС, в сила от 1 юли 2021 г. По-...

НАП актуализира в рубриката си за BREXIT известия за правилата на ЕС относно облагането с ДДС след оттеглянето на Обединеното кралство

Актуализирани известия относно правилата за облагане с ДДС на стоки и услуги след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са достъпни в интернет страницата на НАП, в рубриката »...

промените в ДДС ставката за бирата и виното, сервирани в заведения

В бр. 71/11.08.2020 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси, в ПЗР на който е регламентирано прилагането на намалена ДДС ставка от 9% и...

9% ДДС ставка за вино, бира и спортни съоръжения е приета на второ четене

НС гласува на второ четене изменения в Закона за местните данъци и такси, в ПЗР на който се правят промени в Закона за ДДС и към облагането с намалена данъчна ставка от 9% като мярка за...

Германия намалява временно ДДС за някои стоки и услуги като част от мерките за справяне с Covid-19 кризата

В периода от 1 юли до 31 декември 2020 г. Германия ще прилага по-ниски ДДС ставки за доставки на телекомуникационни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги предоставяни по електронен...

Обнародвани са промените в ЗДДС

В бр. 55/19.06.2020 г. на Държавен вестник са обнародвани прозените в ЗДДС, с които данъчната ставка за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и пелени...

9% ДДС за ресторанти, хотели и книги е приет на второ четене

НС прие на второ четене със 150 гласа "за", 2 "против" и 1 "въздържал се" промени в ЗДДС, с които данъчната ставка за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките...

Без вносни мита и ДДС за стоки от трети страни, необходими за борба с последиците от COVID-19 през 2020 г.

В бр.39 на Държавен вестник  е обнародвано ПМС № 80/03.04.2020 г., с което се транспонира решението на ЕК за освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност при внос на...

В края на април Испания намали ДДС ставката за електронни издания - книги и е-вестници и списания, от 21% на 4%. В Чехия ставката за е-книги от 1 май 2020 г. е намалена на 10%....

Възможност за намалена ДДС ставка за е-книги е договорена на ниво ЕС

Споразумение между финансовите министри на страните в Европейския съюз, постигнато на състоялата се на 2 октомври 2018 г. среща в Люксембург, ще позволи е-книгите и абонаментите за...

Почти 150 милиарда евро загубени приходи от ДДС в ЕС

Загуби в размер на почти 150 милиарда евро за 2016 г. заради несъбрано ДДС оповестява в доклада си от днес, 21 септември, Европейската комисия. Според проучването на институцията за...

ДДС е въведен в Литва  на 1 май 1994 със Закона за данък добавена стойност № I-345, който остава в сила до 30 юни 2002 г. Новата версия на закона, регламентираща облагането след  01.07.2002...

Начислява ли се ДДС във фактура за консултантски услуги, предоставени на клиент извън ЕС

Как се документират доставките на услуги, в частност консултантски такива, когато получателят им е лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз?  Трябва ли да...

ЕК поиска от България да синхронизира ДДС законодателството си с правото на ЕС

В официално увдомително писмо Европейската комисия ще поиска от България да промени нормативната уредба в областта на облагането с ДДС на дружествата, търгуващи с горива. Необходими според...

Италия е сред страните в ЕС със солидни традиции в облагането с данък върху добавената стойност на доставките на стоки и услуги. В исторически план ДДС е въведен за първи път в началото на...

Испания е една от страните в ЕС, които сравнително рядко променят размера на ДДС ставката, с които се облагат по-голямата част от доставките на стоки и услуги в страната. От 1986 г., когато...

Унгария намалява ДДС ставката за услуги "достъп до Интернет" от 1 януари 2017 г.

Значително по-ниска ще е ДДС ставката за услуги "достъп до Интернет" в Унгария от началото на 2017 г. От 1 януари доставките на този вид услуги ще се облага с 18% ДДС, за разлика от всички...

Планираното намаляване на стандартната ДДС ставка в Румъния от 20 % на 19% е факт от 1 януари 2017 г. Промените са част от „План за фискални облекчения в Румъния 2016-2020“. Данъчната...

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК

Пакет от мерки, облекчаващи данъчното облагане на онлайн продажбата на стоки и услуги, предложи Европейската комисия. На 1 декември ЕК представи новите данъчни правила за ДДС върху...

Нови указания относно ДДС за е-услуги, онлайн хазартни услуги и възстановяване на ДДС при регистрация по MOSS

НАП публикува нови указания, свързани с облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път....

Поредното намаление на ДДС в Румъния е факт от 1 август, информират от Romania Insider. Това ще е третото по ред понижаване на налога за малко повече от година. През юни 2015 г. ДДС върху...

С какви данъци се облагат услугите за предоставяне на нощувки?

С какви данъчни задължения е свързана дейността по предоставяне на нощувки? Въпросът е актуален в разгара на летния сезон, а и извън него с оглед на амбицията на страната ни да бъде...

Страници