Алианц Банк България АД

5

Алианц Банк България АД е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

Адрес: гр. София 1202, бул. "Мария Луиза" 79 

Телефон: +359 2 9215 + в. ; 9215 404 

Факс: +359 2 981 9307

http://bank.allianz.bg