Ситибанк Европа АД - клон България

Ситибанк Европа АД - клон България установява своето присъствие в България през Ноември 1998 г., отваряйки представителен офис, който придобива лиценз през 2000 г. и става пълноправен банков клон. Ситибанк Европа АД - клон България е напълно изградена корпоративна и инвестиционна банка, предлагаща широк спектър от финансови услуги.

Адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково №48, Сердика офиси, етаж 10

Телефон: +359 2 9175 100; 9175 101

Факс: +359 2 981 9914; 981 9588

https://www.citi.com/icg/sa/emea/bulgaria/