Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и чужбина.РБИ предлага корпоративно и инвестиционно банкиране за австрийски и международни компании, широка мрежа от банкови и лизингови дружества в ЦИЕ за корпоративни и индивидуални клиенти, както и корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Азия и основните световни финансови центрове. 

Адрес: София 1407, бул. "Никола Вапцаров" 55

Телефон: +359 2 91 985 101

Факс: +359 2 943 45 28

e-mail: call.center@raiffeisen.bg

www.rbb.bg/bg