Вие сте тук

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.
1

Промени, касаещи всички фирми без дейност за 2017 г.

В края на 2017 г. бяха приети мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Фирмите без дейност няма да подават годидшна данъчна декларация и финансов отчет за 2017 г.

Но нека разчетем правилно закона, за да не се получи разминаване в тълкуването. Всеки с дружество, което не е извършвало дейност, трябва да е наясно, че има останали задължения към институциите.

Какво всъщност трябва да направим?

  1. Не се подава годишна данъчна декларация, но в срок до 31.03.2018 г. се попълва задължително по електронен път Декларация за неактивност пред НСИ;
  2. Отпада декларирането на финансовите отчети пред Агенцията по вписванията, но в срок до 31.03.2018 г. се подава Декларация за неактивност пред Агенцията по вписванията.