намаляване на административната тежест

Бизнес наръчник в помощ на малки и средни предприятия е публикуван в сайта на МИ

Полезен нов сектор с информация относно нормативните изисквания и административните процедури, с които малкият и среден бизнес в България се сблъсква най-често, вече е на разположение в...

6 вида удостоверения вече няма да бъдат изисквани на хартиен носител

Шест вида удостоверения вече няма да се изискват от гражданите и бизнеса на хартиен носител. Като част от мерките за намаляване на административната тежест отпада необходимостта от...

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Промени, касаещи всички фирми без дейност за 2017 г. В края на 2017 г. бяха приети мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Фирмите без дейност няма да подават годидшна...

проект промени валутен закон

За обществено обсъждане е публикуван проект на Закон за изменение на Валутния закон, целящ намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със...

проект за промени в данъчно-осигурителния кодекс

Поредната порция промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са предложени за обществено обсъждане. Проектът на финансовото министерство е изготвен като част от мерките, които трябва...

промени в трудовото законодателство

Предложения на Министерство на труда и социалната политика за промени в Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и...

изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, които са обнародвани в бр.8 на Държавен вестник от 29.01.2016 г. регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г.  Всяко лице, което е...

Промените в Закона за регистър БУЛСТАТ са приети на първо четене

Днес парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, с който се предвижда намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 08.06.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Дата на постъпване: 08.06.2015 г. Вносители: Министерски съвет М  О  Т  И  В  И към проекта на...

Изцяло електронен ще бъде регистър БУЛСТАТ от 1 януари 2016 г.

С приетите вчера от Министерски съвет промени в Закона за регистър БУЛСТАТ се предвижда регистъра да стане изцяло електронен от началото на следващата година. Законопроектът е на...

Колко пести бизнесът за година от намалението на административните тежести

238,5 млн. лв. годишно е спестил бизнесът в България в резултат на мерките за намаляване на административната тежест в периода от 2012 г. досега. Данните са от отчета за изпълнението на...