фирми без дейност

Образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството - ДВ, бр.2/07.01.2020 г., неофициален раздел

Заповед на финансовия министър ЗМФ-1263/30.12.2019 г., с която се утвърждава образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, е обнародвана в бр. 2 на Държавен...

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Промени, касаещи всички фирми без дейност за 2017 г. В края на 2017 г. бяха приети мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Фирмите без дейност няма да подават годидшна...

Фирмите без дейност през 2016 г. също трябва да подадат годишна данъчна декларация

Фирмите, които нямат дейност през 2016 г., също са задължени да подадат в НАП годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък, напомнят от НАП. Формулярът (образец 1010а), с...

Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни

От НАП напомнят, че в края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет  за 2015 г....

Годишните декларации на фирмите без дейност се подават до края на март

И фирмите без дейност през 2014 г. са задължени да подадат годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Срокът, в който трябва да го направят, е 31 март 2015 г. С попълването на ...