годишна данъчна декларация

Предварително попълнени декларации за физическите лица са достъпни от 16 март 2021 г.

Спазвайки обещания срок, от НАП предоставят на физическите лица, които трябва да декларират доходите си за 2020 г., предварително попълнена данъчна декларация. Услугата е достъпна от днес,...

Стартира кампанията за деклариране на корпорадивните данъци за 2020 г.

Според последните промени в данъчното законодателство, кампанията за деклариране и плащане на корпоративните данъци за 2020 г. стартира на 1 март 2021 г. и ще продължи до 30 юни. ...

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ с БАРКОД за доходите през 2020 г.

Приходната агенция публикува новата годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с Баркод, с която физическите лица ще могат да декларират доходите си за 2020 г. Предоставено е също така и...

Новите годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2020 г. са достъпни в интернет страницата на НАП

Утвърдени са новите образци на данъчните декларации по ЗКПО за 2020 г., информират от приходната агенция.  Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга...

НАП разяснява в становище промени в сроковете за деклариране на данъци и осигурителни вноски заради извънредното положение

НАП публикува становище, в което разяснява подробно промените м сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за...

Удължените данъчни и счетоводни срокове във връзка с извънредното положение заради Covid-19 са обнародвани в ДВ

В ПЗР на обнародвания в бр. 28/24.03.2020 г. на Държавен вестник Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г...

НАП: Достъпни са предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица

Обещаните от приходната агенция предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес, 10.03.2020 г., в портала за е-услуги на НАП.  За...

Данъчните декларации с баркод за кампания 2020 са публикувани в сайта на НАП

Формулярите с баркод на годишните данъчни декларации за дължимия корпоративен данък по чл.92 от ЗКПО и доходите на физическите лица за 2019 г. са публикувани в интернет страницата на...

Данъчна кампания 2020 започва на 10 януари

От приходната агенция информират, че годишното приключване за 2019г. и превключване работата на информационните системи за 2020 г. ще е в периода от 01.01. до 09.01.2020 г. В тази връзка...

Годишни данъчни декларации за кампания 2020 са публикувани в интернет страницата на НАП

Образци на данъчните декларации за 2019 г. са публикувани в интернет страницата на приходната агенция, в Данъци » Документи - данъци. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:...

Земеделските стопани декларират доходите си от 2018 г. до края на април

Всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производител, трябва да подадат данъчна декларация за доходите си от 2018 г. до 30 април, напомнят от приходната...

До 1 април трябва да бъде деклариран и платен дължимият корпоративен датък

Само седмица остава до изтичане на крайния срок, в който трябва да бъдат подадени годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО, с които да бъдат обявени дължимите корпоративни данъци,...

НАП публикува новата данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. с БАРКОД

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица е публикувана, информират от НАП.  Формулярът трябва да бъде изтеглен и...

Нови декларации за стартиращата на 10 януари Данъчна кампания 2019 г.

В интернет страницата на НАП вече са достъпни нови образци на декларациите за облагане с корпоративни данъци и за облагане на доходите на физическите лица, след като бяха обнародвани в...

Нови корпоративни данъчни декларации за дължимите за 2017 г. данъци

Нови корпоративни данъчни декларации за дължимите за 2017 г. данъци са публикувани в интернет страницата на НАП. Корпоративните данъчни декларации трябва да бъдат подадени до 31 март 2017 г...

Годишни данъчни декларации за доходите, придобити от физическите лица през 2017 г.

НАП публикува формулярите за деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2017 г. Новите годишни данъчни декларации са достъпни в интернет страницата на приходната агенция, в...

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Промени, касаещи всички фирми без дейност за 2017 г. В края на 2017 г. бяха приети мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Фирмите без дейност няма да подават годидшна...

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

С промените в данъчното законодателство, влизащи в сила от началото на 2017 г. е предоставена възможност за коригиране по нов ред на открита през текущата година счетоводна грешка, свързана...

Фирмите без дейност през 2016 г. също трябва да подадат годишна данъчна декларация

Фирмите, които нямат дейност през 2016 г., също са задължени да подадат в НАП годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък, напомнят от НАП. Формулярът (образец 1010а), с...

Какво се променя при ползване на данъчните облекчения за физическите лица от 2017 г.

Пакетът от промени в данъчното законодателство за 2017 г. включва и някои нови регламенти относно данъчните облекчения, които могат да ползват физическите лица при деклариране на доходите...

Новите декларации за облагане на доходите през 2016 г. са публикувани в сайта на НАП

Приходната агенция публикува новите годишни данъчни декларции за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2016 г.  В интернет страницата на НАП вече са достъпни...

Заеми над 10 000 лв. трябва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация на физическите лица

Парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени, трябва да бъдат декларирани от физическите лица с попълването на годишната данъчна...

Какви данъчни облекчения ползват физическите лица при деклариране на доходите си за 2015 г.

Ако ви предстои да подадете годишната си данъчна декларация за облагане на доходите ви за 2015 г. и още не сте се запознали с данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ, по-долу са обобщени...

Годишни данъчни декларации 2016 с баркод за доходите на физическите лица и за корпоративните данъци

НАП публикува годишната данъчна декларация с баркод за облагане на доходите на физическите лица и за дължимия корпоративен данък за 2015 г.  От приходната агенция поясняват, че формулярът с...

Страници