Вие сте тук

Фалшив имейл от името на НАП разпространява вирус чрез електронната поща

Фалшив имейл от името на НАП разпространява вирус чрез електронната поща

За заразени с вирус фалшиви имейли от името на НАП сигнлизират от приходната агенция и предупреждават своите клиенти да не отварят прикачения файл с разширение "rar". 

В случай, че получите съобщение, информиращо ви за промяна в регламента и сроковете за подаване на декларации в НАП и приканващо ви да се запознаете с нововъведения в ЗДДС, ЗКПО и ДОПК, не отваряйте прикачените файлове, предупреждават данъчните. В интернет страницата на агенцията е публикуван и текстът на разпращаното от нейно име фалшиво писмо:

„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) въвежда промени в регламента и сроковете за подаване на декларации в НАП. Уведомяваме всички данъчно осигурени лица да се запознаят подробно с всички нововъведения за спазване на ЗДДС, ЗКПО, ДОПК. В случай, данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!

Всички подробности отностно изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.“

От НАП съобщават, че подателите на тези имейли са различни и към момента не са установени такива с адрес от официалните домейни на приходната агенция – nra.bg и nap.bg.

Издирването на извършителите на атаката с компютърен вирус, разпространяван от името на НАП, е поверено на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Съветът на данъчните е ако все пак сте отворили заразените имеили, стартирайте веднага антивирусната си програма.


Източник: НАП