Вие сте тук

В ИС "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони от 4.10.2016 г.

В ИС "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони от 4.10.2016 г.

От приходната генция информират, че от 4 октомври 2016 г. към информационата система "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони.

Така от днес обхватът на стоките, за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации, се разширява с кодовете за глави  от 50, 51, 53, 54, 55 и 57 включително от Комбинираната номенклатура на стоките

Таблицата с актуализирания списък на допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат" боже да бъде изтеглена от сайта на НАП - рубрика За бизнеса » Интрастат » Номенклатура.

С днешна дата е обновен и документът, предоставящ допълнителна информация и насоки за действие при получено съобщение за грешно съотношение между нетно тегло и количество по допълнителна мярка при подаване на Интрастат декларация.


Източник: НАП