Вие сте тук

Обновяване от 13.10.2016 г. на програмния продукт на НАП за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

Обновяване от 13.10.2016 г. на програмния продукт на НАП за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

От НАП информират за обновяване на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6. 

Актуализацията е шестата по ред за тази година и се прави с цел отстраняване на грешки от предходната версия, става ясно от уводната част в ръководствата за потребителя, които също са редактирани с днешна дата. От приходната агенция съветват своите клиенти, работещи с предишния вареант на софтуера, да инсталират новата версия 8.06. Инсталационният файл, както и инструккциите в помощ на потребителите на програмния продукт са достъпни в интернет страницата на НАП, в рубрика За бизнеса » Програмни продукти » Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

Сроковете за подаване на декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 са регламентирани в текста на чл.3, ал.1, 2 и 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. До коя дата трябва да бъдат подадени въпросните декларации през октомври може да проверите в данъчно-осигурителния календар за месеца тук:


Източник: НАП