Вие сте тук

Инвестиционните посредници уведомяват НАП при сделки за покупка на акции на публични дружества от офшорни фирми

Инвестиционните посредници уведомяват НАП при сделки за покупка на акции на публични дружества от офшорни фирми

От НАП информират, че инвестиционните посредници трябва да подадат информация в приходната агенция при осъществяване на сделки, при които акции на публично дружество са придобити от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и за техните действителни собственици.

Задължението е регламентирано от чл. 38б от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Уведомяването става само по електронен път на имейл адрес: nra@nra.bg.

Инвестиционните посредници могат да използват посочените по-долу форми за подаване на информацията:

Образците могат да бъдат намерени в раздел "Документи - данъци" в интернет страницата на приходната агенция.


Източник: НАП