Вие сте тук

Олигархията и Цветан Василев

Олигархията и Цветан Василев

Известен западен икономист беше споделил, че ако приемем, че ефективността на частния бизнес е 100%, то ефективността на държавния бизнес е по-малка и е около 75% от тази на частния бизнес. Обаче ефективността на съвместния бизнес между държавна и частна структура е вече 50%. Тя е най-благоприятната среда за виреене на корупция и измами.

Основен стремеж на едрия бизнес у нас (и не само у нас) e да осъществява съвместен бизнес с държавата. Примери за това са приватизационните фондове, почистващите фирми, строителите на пътна инфраструктура, осъществилите заменки на имоти с държавата, собственици и снабдители на електроцентрали и т.н. Области, изобилстващи от изключително скандални схеми и афери. 

Следващата област, любима за влагане на средства от бизнеса, са отрасли, по една или друга причина субсидирани или спонсорирани от държавата. Пример са футболните отбори, едрото субсидирано земеделие и животновъдство, проектите по европейски програми.

За всеки едър бизнесмен също е задължително да работи в сфери, които са силно регулирани от държавата. Например банки, производство на тютюневи изделия, военна промишленост, телекомуникации, авиокомпании…

Няколко са общите и характерни черти на българския едър бизнес. Едната от тях е свързаността с държавните разузнавателни служби. Обикновено не само на родните. Друго характерно за тях е стремежът им към власт. При някои – стремеж към задкулисно управление, при други стремеж към политическа кариера. И то въпреки изключително високата собствена материална задоволеност. Може би движеща сила е страхът, че липсата на политическа власт, с която те винаги са свързани, ще ги изхвърли от бизнеса, а и от живота. Немалък е броя на примерите, като се започне с идеолога Андрей Луканов, премине се през убитите Илия Павлов и Емил Кюлев и се стигне до Цветан Василев.

Цветан Василев за мен е показателен, но и различен пример. Как опитни кукловоди налагат един добър икономист. Отначало за лице на една банка, а после за лице на една империя. Старателно изградена по описаната по-горе схема. 

Но Цветан Василев остава недооценен от своите кукловоди. Вместо да се оттегли и да си посипе главата с пепел (за да запази живота си), той се опълчва, използвайки като залог огромното количество информация, с което разполага. И с което на практика държи своите водачи в почти матова позиция. И застрахова живота си.

Ако НАП има съмнения, че дребна фирма е участвала в съмнителни сделки за 10000 лв., обикновено назначава данъчна ревизия. Допълнително се назначава ревизия на собственика – физическо лице. Също е много вероятно да се назначи и ревизия на свързаните лица по ДОПК. Едновременно с връчването на Заповедите за ревизия, НАП връчва и Запорно съобщение, с което запорира дялове в дружества, недвижими имоти, автомобили и банкови сметки. До приключване на ревизията. 

В България прокуратурата работи основно с медиите. Вместо в деня на обявяването на банката под особен надзор да призове управителят и да го постави под наблюдение, прокуратурата предприема медийна офанзива. Вместо на втория ден след обявяване на банката под надзор да повдигне обвинение срещу управителя и, прокуратурата разказва пред медиите колко чувала пари е завлякъл управителя. Обявява го за издирване 40 дни след поставяне на банката му под надзор, поради неплатежоспособност. 

Ревизията, която застига собственика на дребната фирма, позволил си да получи фактура от несигурен доставчик, трябваше да застигне Цветан Василев на третия ден след поставяне на банката под особен надзор. Тя трябваше да обхване всички с свързани с него лица. (Напомням, че съгласно ДОПК свързани лица са и работодател и работник.) Ревизията трябваше да обхване служителите на Цветан Василев, които вкупом си признаха, че са участвали в измама. Завериха своите признания пред нотариус. Никой обаче не пожела да ги чуе…

Вместо това държавата допусна преобразуване на влоговете в кредити. 

Държавата (президентът) отиде лично до Сърбия, за да увери сръбските власти, че Цветан Василев не ни е особено нужен, дори никак.

Държавата допусна (фиктивната) продажба на активите на Цветан Василев. 

Държавата загуби 4 милиарда лева. 

Държавата, това сме ние.

Новото време има едно огромно предимство пред отминалото. Свободата на изразяване и публичността на изразяване. Световните кукловоди не успяха да прогнозират развитието на електронните медии. Електронните медии са извън контрола им. Именно и затова е възможно подобни малки статии да бъдат публикувани. Като трън в очите.