Вие сте тук

Как корона вирусът превръща държавите в тоталитарни

Корона-тоталитаризъм (Как корона вирусът превръща държавите в тоталитарни)  Идеологиите са ключово средство за консолидиране на обществена подкрепа за държавните системи.  В тоталитарните системи идеологията на режима, независимо от нейните конкретни характеристики, се превръща в своеобразна светска религия. Управляващата партия и нейната идеология претендират да представляват общата воля и интереси на цялото общество, на всички граждани. От името на това въображаемо мнозинство се упражнява диктатура над ин
3

Корона-тоталитаризъм (Как корона вирусът превръща държавите в тоталитарни)

Идеологиите са ключово средство за консолидиране на обществена подкрепа за държавните системи.

В тоталитарните системи идеологията на режима, независимо от нейните конкретни характеристики, се превръща в своеобразна светска религия. Управляващата партия и нейната идеология претендират да представляват общата воля и интереси на цялото общество, на всички граждани. От името на това въображаемо мнозинство се упражнява диктатура над инакомислещите. Индивидуалната свобода и основните граждански права са ограничени в максимална степен. 

Ето някои основни характеристики на тоталитарната държава:

1. Централизирана, държавно регулирана икономика;

2. Мощни и мотивирани, репресивни държавни апарати;

3. Контрол и ограничаване на свободите;

4. Медиен контрол, преследване и забрана за различните мнения.

Новите демокрации намалиха до минимум възможностите за властови злоупотреби. За властта, която се нуждае остро от кадри и средства, се оказа крайно нужен катализатор, който да преобразува държавното управление от служене за благото на населението в търсена и желана възможност за развитие и обогатяване.

Имаше нужда от дългогодишни издирвания като ХИВ, птичи (свински, луда крава) грип, глобално затопляне, климатични промени, грипни вируси. Нещо не достигаше да се получи търсения глобален ефект. В началото на 2020 г. при търсенето на новата идеология се получи международен консенсус. 

Последва невероятна организирана медийна кампания. Стигна се до глобален успех, наречен КОВИД-19.

Как се използва КОВИД-19? Преобразувайки демократичното устройство в тоталитарна държава:

1. Контрол върху стопанския живот. Огромна част от бизнеса се набеждава, че е опасен за здравето на населението. Тъй като икономическите вериги са свързани, със спад са всички видове бизнес. Държавата компенсира. Тя разпределя многомилиарден ресурс. Подпомага, но избирателно. Само там, където е преценила, че ще даде. Вместо да се прави бизнеср за да се печели, се чака решението на държавната отговорна служба, което преценява дали да разпредели средства. Умишлено, или не, но се жертва и образованието.;

2. За контрол и сплашване се мобилизира целият репресивен апарат. Бързо се създава наказателно законодателство. Полиция, прокуратура, съд са с рязко повишени възнаграждения. Призовани са да защитават новата идеология и да наказват невярващите в новата религия;

3. Забранява се свободното придвижване на хората. Забраняват се правото на събиране, комуникация, общуване, срещи, събития, протести и т.н. Правителството обяснява на населението, че това се прави с мисълта за техния живот и добруване. Същото правителство, което се е одобрявало от 13% от населението. Но мерките се одобряват от 53% и рейтингът расте;

4. Мобилизирани са и инструктирани медии и ПР агенции. На практика отцепници няма. Всички доскоро яростно противопоставящи се медии действат единно. Всяко различно мнение се заклеймява, осмива, игнорира, преследва или забранява на национално и глобално ниво. Включително на президента на най-мощната световна суперсила. В името на новата идеология. 

С края на корона вируса новата идеология няма да загине. Хиляди вируси чакат на опашката.

Новата вирус-идеология успя!