Кодекс на труда - тема

Проект за промени

МТСП публикува за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, в който са заложени по-високи санкции за работодатели и длъжностни лица при установяване на повторно нарушение,...

Промени в Кодекса на труда - ДВ

Обнародвани в Държавен вестник са промени в Кодекса на труда, с които се регламентира вписването в специален регистър към съответния окръжен съд на синдикални и работодателски организации....

еднодневните трудови договори са гласувани на първо четене

Проект за промени в Кодекса на труда, с който се регламентира възможност за сключване на еднодневни трудови договори по чл.114а както за 8-часова, така и за 4-часова продължителност на...

Проект за промени в Кодекса на труда предлага мерки срещу некоректни работодатели

Законопрект за промени в Кодекса на труда предлага мерки за допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не изплащат дължимите трудови...

Кодекса на труда

Две от представителните работодателски организации адресираха до медиите писмо - протест срещу законодателната инициатива на Омбудсмана и КНСБ, които на 20 април внесоха в Народното...

Промяна в Наредба 5/29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ, в сила от 01.04.2017 г. – експертен преглед

На 17 март т.г. в Държавен вестник бе обнародвана промяна в Наредба 5/29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ. Наредбата влиза в сила от 1...

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

В последния за 2016 г. брой на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се регламентират правилата за Командироване и изпращане на...

Новите правила за почивните дни около официални празници са приети на второ четене

Депутатите приеха и на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се слага край на "дългите" уикенди и отработването в събота на дните около официални празници.  Според новите...

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ при неспазване на срок на предизвестие

Казусът разглежда обезщетенията по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда при прекратяването на трудово правоотношение с едностранно преизвестие на член на производствена кооперация. Въпрос...

Системни нарушения на трудовата дисциплина

Анализът разглежда наказанията, които могат да се налагат при системно нарушение на трудовата дисциплина, включително и дисциплинарното уволнение като най-тежко такова. Според Кодекса на...

Работно време - класификация на понятието

Статията разглежда работното време от гледна точка на различните определящи фактори Т.11 на Кодекса на труда определя „работното време“ като всеки период, през който работникът или...

промени в Кодекса на труда регламентира отпадането на "дългите" уикенди

Социалното министерство публикува вчера за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, с който да отпаднат дългите уикенди около официалните празници.  Законодателната...

Тълкуване на чл. 156а от КТ - Уговаряне на по-големи размери на отпуските

Анализът разглежда тълкуването на чл. КТ - Чл. 156а, уреждащ възможността за уговаряне на по-големи размери на платеня годишен отпуск, а именно: По-големи размери на отпуските по чл. 155 и...

Предложенията за промени в Кодекса на труда и в ДОПК получиха одобрението на управляващите

Промени в ДОПК, включващи България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия и промени в Кодекса на труда, гарантиращи по-добра защита на...

Натрупани платени годишни отпуски по време на майчинство

Казусът разглежда използването на натрупан отпуск по време на майчинство. Въпрос: Лице излиза в майчинство през април 2014 г. Съответно периодът на майчинството приключва през април 2016 г...

Сливането на почивни дни ще отпадне според готвените от МТСП промени в Кодекса на труда

Искането на бизнеса да бъде прекратено практиката за сливане на почивни дни и отработване в събота е на път да бъде удовлетворено. Това става ясно от думите на социалния министър Зорница...

Удръжки от заплатата след допуснати грешки при изчисляване и превод на сума

Много често при изчисляване на възнаграждения се допускат технически или друг вид грешки. Това води и до изплащане на работника на суми, различни от дължимите. Ето и 2 възможни ситуации,...

Промени в регламентите за еднодневните трудови договори предвижда ЗИД на Кодекса на труда

Еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват най-късно в последния ден на съответния месец - това предвижда внесеният днес в НС законопроект...

Удължаване на срока за сключване на еднодневните трудови договори в проект за промени на КТ

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен днес за разглеждане от група депутати от управляващата коалиция, предлага удължаване на срока за сключване и отчитане на...

командировките в ЕС

Министерството на труда и социалната политика публикува в началото на май за обществено обсъждане предложение за промени в Кодекса на труда, с което в българското законодателство да се...

Промени в Кодекса на труда

Промените в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник, бр. 8 от 29. 01. 2016 г., регламентират критериите за признаване на представителна организация на национално равнище....

5 дни повече платен годишен отпуск предлага проект за промени в Кодекса на труда

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен на 19 ноември 2015 г. от Георги Кадиев, предвижда увеличаване на размера на платения годишен отпуск по чл.155, ал.4 от...

Какво се промени в Кодекса на труда - обобщено

В средата на юли влязоха в сила редица промени в Кодекса на труда, които регламентират сключването на нов вид трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, нови правила...

Микро и малките предприятия отново ще могат да въвеждат удължено и непълно работно време

Удължено или непълно работно време ще могат да въвеждат при необходимост микро- и малките предприятия след обнародването в Държавен вестник днес на Закона за изменение и допълнение на...

Страници